Stäng
Som namnet antyder är Konecranes Truconnect ansluten till en rad viktiga maskindata. Systemet använder sensorer för att samla in data om exempelvis körtid, motorstart, arbetscykel, körvägar och bränsleförbrukning. Men inte bara det. Systemet skickar också varningsmeddelanden på SMS eller e-post vid kritiska händelser som nödstopp eller överhettning.

Konecranes Truconnect samlar alla data i ett system. Informationen är hela tiden tillgänglig för de anslutna användarna på en inloggningsskyddad kundportal, vilket gör att det går att se datan dygnet runt. Den insamlade informationen analyseras blixtsnabbt, kan visas på skärmen och delas med andra användare så att hela truckflottan kör optimalt.

NYCKELEN TILL PRODUKTIVITET

Konecranes Truconnect är nyckeln till en produktivare, effektivare och säkrare arbetsplats. Systemet gör det möjligt att optimera alla relevanta aspekter av intern transport:

  • Faktiska användningsdata: maskinstatus, körtimmar, köravstånd och körhastighet
  • Effektivitetsinformation: bränsleförbrukning, stillestånd och total belastning på lyftanordningarna
  • Säkerhetsrelaterade problem och truckspecifika fel: override, överbelastning, fall i motoroljans tryck samt stötsensorer
  • Underhållsdata: nästa underhåll, växelsystemets status samt allmän truckdiagnostik

"Konecranes Truconnect är nyckeln till en mer produktiv, effektiv och säker arbetsplats. Systemet gör att du kan optimera alla relevanta aspekter av intern transport"
Henrik Fischer, Teknisk chef Aftersales / N.C. Nielsen A/S
Mera om Effektiv Flottahandtering

STÄRKT BASIS AV BESLUT

Den tillgängliga datan i Konecranes Truconnect hjälper till att anpassa den dagliga driften och ger välgrundade beslutsunderlag. Summan av all data sänker livscykelkostnaderna, höjer produktiviteten, sänker risken för arbetsolyckor och förbättrar säkerheten för operatörerna under stressiga arbetsdagar. Kort och gott: Konecranes Truconnect är databaserad effektivitet när den är som bäst.

VILL DU VETA MER?

Våra experter på Konecranes Truconnect är redo att hjälpa dig med den lösning som passar dina behov.