Stäng
Hos N.C. Nielsen arbetar vi löpande med att förbättra oss och leva upp till vår branschs speciella krav på arbetsprocesser och kvalitetssäkring. Därför är vi också stolta över att kunna visa de certifieringar vi uppfyller.

ISO 14001

N.C. Nielsen vill ta ansvar för miljön och minska eventuella miljöbelastningar så mycket som möjligt. Det är bakgrunden till att vi 2013 certifierades enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 som är världens mest vedertagna på området.

Under certifieringsprocessen kartlades bl.a. vår energiförbrukning, avfallshantering och användning av kemikalier noga. Sedan har vi – i enlighet med ISO 14001 – ställt upp en rad miljömål som bl.a. ska reducera vår bränsleförbrukning och energiförbrukning per medarbetare i framtiden.

SE VÅRT ISO 14001-CERTIFIKAT

Achilles certificeret

N.C. Nielsen A/S vill vara den självklara leverantören i gaffeltrucksbranschen. Därför är N.C. Nielsen A/S fullt kvalificerad av Achilles under leverantörsnummer 251460.

Achilles Services är en leverantörsdatabas och ett kvalifikationssystem under Achilles som kan användas av inköpare för att inhämta och bedöma leverantörsinformation och risker i samband med inköp. Som Achilles-kvalificerad leverantör har N.C. Nielsen A/S kvalitetskontrollerats utifrån bl.a. kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö samt utifrån ekonomiska nyckeltal vilket säkrar att potentiella och befintliga kunder snabbt och lätt kan få tillgång till relevant information inför en beslutsprocess.

Du hittar oss i leverantörsdatabasen i följande kategorier

10.3.1 Heavy machinery equipment services
10.3.2 Light machinery equipment services
14.1.4 Specialist vehicles
14.1.5 Tankers, bodies and trailers
15.1.7 Tyre services
15.2.1 Storage and warehousing services

SE VÅRT ACHILLES-CERTIFIKAT

VILL DU VETA MER?

Har du fler frågor om N.C. Nielsens certifieringar kan du kontakta Holger som är vår expert på området.