Stäng
Hos N.C. Nielsen AB arbetar vi löpande med att förbättra oss och leva upp till vår branschs speciella krav på arbetsprocesser och kvalitetssäkring. Därför är vi också stolta över att kunna visa de certifieringar vi uppfyller.

Achilles certificeret

N.C. Nielsen A/S vill vara den självklara leverantören i gaffeltrucksbranschen. Därför är N.C. Nielsen A/S fullt kvalificerad av Achilles under leverantörsnummer 251460.

Achilles Services är en leverantörsdatabas och ett kvalifikationssystem under Achilles som kan användas av inköpare för att inhämta och bedöma leverantörsinformation och risker i samband med inköp. Som Achilles-kvalificerad leverantör har N.C. Nielsen A/S kvalitetskontrollerats utifrån bl.a. kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö samt utifrån ekonomiska nyckeltal vilket säkrar att potentiella och befintliga kunder snabbt och lätt kan få tillgång till relevant information inför en beslutsprocess.

Du hittar oss i leverantörsdatabasen i följande kategorier

10.3.1 Heavy machinery equipment services
10.3.2 Light machinery equipment services
14.1.4 Specialist vehicles
14.1.5 Tankers, bodies and trailers
15.1.7 Tyre services
15.2.1 Storage and warehousing services

SE VÅRT ACHILLES-CERTIFIKAT

ISO 14001

N.C. Nielsen ønsker at tage ansvar for miljøet og reducere en eventuel miljøbelastning mest muligt. 
Det er baggrunden for, at vi i 2013 blev certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO 14001, der er verdens mest udbredte på området.

Undervejs i certificeringsprocessen blev vores energiforbrug, affaldshåndtering og bl.a. anvendelse af kemikalier nøje kortlagt. Efterfølgende har vi - i tråd med ISO 14001 - opstillet en række miljømål, som bl.a. skal reducere vores brændstofforbrug og vores energiforbrug pr. medarbejder i fremtiden.

VILL DU VETA MER?

Har du fler frågor om N.C. Nielsens certifieringar kan du kontakta Holger som är vår expert på området.