Stäng
Hos N.C. Nielsen AB arbetar vi löpande med att förbättra oss och leva upp till vår branschs speciella krav på arbetsprocesser och kvalitetssäkring. Därför är vi också stolta över att kunna visa de certifieringar vi uppfyller.

ISO 14001


N.C. Nielsen tar ansvar för miljön och vill minska eventuell miljöpåverkan så mycket det bara går.
Detta är anledningen till att vi 2013 certifierades enligt miljöledningsstandarden ISO 14001, som är världens mest använda inom området.

Under certifieringsprocessen kom vår energiförbrukning, avfallshantering och bl.a. användning av kemikalier att bli noggrant kartlagd. Därefter har vi – i linje med ISO 14001 – satt upp ett antal miljömål, som bl.a. att vi måste minska vår bränsleförbrukning och vår energiförbrukning pr. anställd i framtiden.

SE VÅRT ISO 14001-CERTIFIKAT

 

Achilles certificeret

N.C. Nielsen A/S vill vara den självklara leverantören i gaffeltrucksbranschen. Därför är N.C. Nielsen A/S fullt kvalificerad av Achilles under leverantörsnummer 251460 & 53953.

Achilles Services är en leverantörsdatabas och ett kvalifikationssystem under Achilles som kan användas av inköpare för att inhämta och bedöma leverantörsinformation och risker i samband med inköp. Som Achilles-kvalificerad leverantör har N.C. Nielsen A/S kvalitetskontrollerats utifrån bl.a. kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö samt utifrån ekonomiska nyckeltal vilket säkrar att potentiella och befintliga kunder snabbt och lätt kan få tillgång till relevant information inför en beslutsprocess.

Du hittar oss i leverantörsdatabasen i följande kategorier

4.24.2 Trailers and associated equipment
4.24.7 Specialist vehicles
4.38.12 Cranes (mobile) and mechanical handling plant/equipment
4.38.14 Lifting and handling equipment
4.38.19 Forklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractors
4.38.98 Other material and product handling equipment
12.6.1 Heavy machinery equipment services
12.6.2 Light machinery equipment services
18.6.2 Forklift and telehandler services

SE VÅRT ACHILLES SERVICES CERTIFIKAT

1.8.6.0 Specialist Vehicles, Tankers, Bodies & Trailers
1.9.13.0 Cranes (Mobile) & Mechanical Handling Plant/Equipment
1.9.99.0 Other Material & Product Handling

SE VÅRT ACHILLES CERTIFIKAT

VILL DU VETA MER?

Har du fler frågor om N.C. Nielsens certifieringar kan du kontakta Holger som är vår expert på området.