Stäng
  • Hållbart upcyclingN.C. Nielsen lanserar ett hållbart upcycling-koncept

    De flesta företag vill ha gröna, hållbara och miljövänliga produkter som bidrar till en bättre framtid för oss alla. Med ”NCN Heavy handling Upcycling” kommer N.C. Nielsen med ett konkret och användbart koncept för en grönare framtid – genom att ge nytt liv åt uttjänta maskiner i det tyngre segmentet.

    Se allt om vår hållbart upcycling-koncept her!
    Hållbart upcycling
" De nya Terberg-dieselmotorerna är ett resultat av många års utvecklingsarbete där motorerna har förbättrats steg för steg. Samtidigt blir miljöteknologin allt mer komplex, t.ex. eftersom vätskan AdBlue kräver ett särskilt insprutningssystem och SCR-katalysatorer också för med sig nya komponenter i motorernas uppbyggnad "
Claus Lilleholt / N.C. Nielsen AB
Se alla Terberg modellarne

Imponerande dragkraft

Heavy duty-maskinen Terberg RT 403 har en imponerande dragkraft på 340 kW. Dessutom har bl.a. bränsleförbrukning och förarkomfort förbättrats.

Terberg RT403 är en heavy dutymaskin som genom sin rå styrka underlättar vid heavy dutytransporter både i industriverksamheter, i hamnar och på terminaler. Teknologiskt nytänkande och konstant ökande krav på godsmängder och -storlekar från företagens sida ligger bakom den optimerade designen av Terberg RT403. Trots maskinens höga prestanda är motorn extremt tystgående och miljövänlig.

Komfort och produktivitet

Förarkomfort och produktivitet är två sidor av samma mynt. Terberg dragtruck är känd för att leverera marknadens bästa hytter utifrån faktorer som ergonomi, utrymme, säkerhet, buller nivå och sikt. Den rymliga hytten har stora fönsterytor som ger fri sikt åt alla sidor och lju disolerande material gör arbetsmiljön i det närmsta bullerfri.

Tre-i-ett-maskin

med stor flexibilitet

Terberg BC182 förenar fl exibilitet och extrem tillförlitlighet med en genomtänkt VIP-hytt där fokus ligger på optimal komfort, sikt och säkerhet. Maskinen kan förfl ytta alla typer av släp- och trailer som används på terminaler och distributionscentraler.

Terberg BC182 är en tre-i-ettmaskin som säkerställer den nödvändiga fl exibiliteten på distributions centraler och terminaler där gods ankommer eller hanteras i olika transportformer. BC182 kan levereras med lyftram
för växelfl ak, vändskiva för trailer och vanlig dragkrok för släpvagnar. Maskinen kan därigenom hantera alla vanliga typer av släp- och påhängsvagnar.

Distribution i ögonhöjd

Den specialutvecklade Terberg DT-serien (Distribution Tractor) har låg instegshöjd, brett siktfält från förarhytten
och fl era olika säkerhetsanordningar som gör att Terberg DT-serien sätter nya standarder när trailer ska förfl yttas på fullbelagda godsterminaler, centrallager och

VILL DU VETA MER?