Stäng
Den gröna omställningen är viktig eftersom vi vill lämna en bättre värld till kommande generationer. Det är inte något som går av sig själv, men ambitiösa målsättningar, ny teknisk kunskap, bättre resursanvändning, nya företagsmodeller och ett allmänt skifte från fossil energi (kol, gas och olja) till mer hållbara energikällor (sol, vind och vatten) är steg i rätt riktning.

Samtidigt innebär den gröna omställningen en stor affärspotential för våra kunder. Internt handlar det om att köra mer energimedvetet, spara bränsle, minimera underhåll och öka arbetsglädjen hos medarbetarna. Externt handlar det om att hitta nya gröna kundsegment, sticka ut bland konkurrenterna och profilera sig som ett attraktivt varumärke.

FN:S GLOBALA MÅL

N.C. Nielsen fokuserar på följande av FN:s globala mål:

Nr 3: god hälsa och välbefinnande
Nr 7: hållbar energi för alla
Nr 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
Nr 12: hållbar konsumtion och produktion
Nr 17: genomförande och globalt partnerskap.

De här målen är särskilt relevanta för N.C. Nielsen eftersom de i hög grad har med den gröna omställningen och innovativa och tekniska initiativ att göra.

– Vi ställer oss bakom Global Compacts 10 principer och FN:s globala mål eftersom de är rimliga på flera nivåer. Vi strävar också efter att integrera de här principerna i vårt företag och vår värdekedja, och vi vill säkra en hållbar företagsutveckling där vi lägger särskild vikt vid att leverera tjänster av hög kvalitet med begränsad resursförbrukning. Vi använder bl.a. de globala målen som indikator för våra strategiska CSR-mål i relation till kunder och leverantörer, miljö och arbetsmiljö samt socialt ansvar. På det sättet arbetar vi med de utvalda punkterna i de globala målen och använder dem från uppgift till uppgift.
Per T. Nielsen / N.C. Nielsen
Se ISO-certificering

STRATEGISKT SAMARBETE

N.C. Nielsen har just ingått ett samarbete med Teknologisk Institut i Aarhus där syftet är att skapa en långvarig strategi och plan på hur N.C. Nielsen på bästa sätt jobbar mot FN:s globala mål i samspel med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Önskan från N.C. Nielsens sida är naturligtvis att göra ännu mer i förhållande till den gröna omställningen.

VAD GÖR VI SJÄLVA?

N.C. Nielsen föregår naturligtvis med gott exempel för att genomföra den gröna omställningen. De första eldrivna företagsbilarna och den första elektriska servicebilen har köpts in och fler är på väg. Vi planerar ett nytt beräkningsverktyg på vår kundportal med vilket det ska gå att göra miljöberäkningar av maskiners CO2-avtryck. Vi sänker också vår egen olje- och gasförbrukning.


N.C. Nielsen är ISO 14001-certifierat och bidrar därmed till att nå de globala målen med hjälp av beprövade metoder. Med certifieringen förpliktigar vi oss att dokumentera ett effektiv miljöledningssystem för vårt företag. Bland ett stort antal målpunkter har vi förpliktigat oss att minimera vår miljöpåverkan, sänka våra CO2-utsläpp samt förbättra företagets avfallshantering. Digitalisering spelar naturligtvis också en stor roll inom den gröna omställningen. För N.C. Nielsen är teknologisk utveckling och digitalisering två sidor av samma mynt.

Det kan vara utmanande att förhålla sig till alla de gröna affärsmöjligheterna. Det finns dock ingen tvekan om att konsumenter och företag i allt högre utsträckning letar efter produkter och lösningar som tar hänsyn till klimat och miljö. Vi på N.C. Nielsen arbetar sedan många år med en grön omställning och nu kommer det gröna arbetet ännu högre upp på dagordningen i form av en lång rad initiativ.

– Vi ser digitaliseringen som en innovativ hävstång. Vi använder den på en rad områden, exempelvis inom avancerad flottstyrning, självkörande AGV-maskiner och säkerhetsfunktioner på maskinerna. Med digitala verktyg kan våra kunder samla in stora mängder data som de kan använda för sitt eget gröna arbete.
Per T. Nielsen / N.C. Nielsen
Læs mere

SÄNKTA CO2-UTSLÄPP

I kundportalen kan man räkna ut vad CO2-besparingarna innebär i kronor och ören så att rätt tal förs in i miljöräkenskaperna. Det går att beräkna värden både för varje enskild maskin och den totala maskinflottan. När beräkningarna har gjorts ger våra konsulter en överblick över olika scenarier och rekommenderar hur gröna investeringar kan ge ett bättre slutligt resultat. Vi har varit med om att kunder har kunnat minska sitt CO2-utsläpp med upp till 30 %.

FRÅN GAS OCH DIESEL TILL EL

Allt fler kunder väljer fabriksnya, eldrivna maskiner och tendensen är tydlig: Uttjänta gas- och dieselmaskiner ersätts oftast med eldrivna maskiner. Det sker i takt med den snabba tekniska utvecklingen där maskinernas prestanda gradvis ökar för alla lyftkapaciteter och där våra kunder har explicita krav på gröna lösningar.

Argumenten för att välja eldrivna fordon är många. Naturligtvis är energioptimering, miljöförbättring och grön transport viktigt, men andra punkter är mindre buller och en behagligare arbetsmiljö för den enskilda maskinföraren. Maskiner från de kända leverantörerna Linde, Terberg och Konecranes har ”gröna” maskiner för i stort sett alla syften.

 • LITIUMJON ÄR DU REDO FÖR ETT MILJÖVÄNLIGT VAL?

  Hos N.C. Nielsen tillverkar vi våra egna litiumjonbatterier och kan därför leverera en miljövänlig energikälla till alla maskintyper.

  Läs mer om möjligheterna med litiumjon
  LITIUMJON

OMBYGGNAD FRÅN GAS ELLER DIESEL TILL EL

Hos N.C. Nielsen får vi allt fler förfrågningar angående ombyggnader där vi byter ut fossildrivna förbränningsmotorer till eldrivna frekvensmotorer så att fordonen blir snabbare och miljövänligare. Det är särskilt ekonomiskt attraktivt för specialmaskiner, truckar och reachstackers från 10 ton lyftkapacitet, och både hamnar, offshore-baser och OEM-kunder använder möjligheten att upcycla och förbättra äldre maskiner.

VÄTE SOM MÖJLIGHET

Genom att konvertera maskiner från gas-/dieseldrift till vätedrift kan man också bidra till den gröna omställningen eftersom väte har CO2-neutrala egenskaper. Väte ger tyst körning och har hög drifttid eftersom vätedrivna motorer kan användas under en hel, lång arbetsdag. N.C. Nielsen samarbetar med ledande leverantörer angående vätelösningar och räknar med att den här tekniken kommer att bli allt viktigare i framtiden.

N.C. Nielsen är i full färd med den gröna omställningen genom nära samarbeten med olika maskinleverantörer och genom att utveckla nya relationer med tekniska partners och experter. Vi hjälper våra kunder att skapa miljövänliga och energieffektiva lösningar – oavsett om det är produktionsbolag, distributionscentraler, hamnoperatörer eller andra som vill sänka sina CO2-utsläpp.

VILL DU VETA MER?

 • N.C. Nielsen Call-center
  N.C. Nielsen Call-center Huvudnummer
  Tlf. 031-536430