Stäng
N.C. Nielsen AB är ett företag som på alla relevanta områden arbetar målinriktat och öppet både för miljön och arbetsmiljön. Att ta hänsyn till det ska vara en naturlig del av arbetsförloppen och ingå i företagets beslutsprocesser.

Företagets miljöledningssystem är ett redskap för att säkra att företaget utvecklas stadigt och att det aktivt arbetas för att minska miljöpåverkan på ett ekonomiskt försvarligt sätt. Genom miljöledningssystemet vill vi öka vårt fokus på energiförbrukningen genom energiregistreringar och analyser. Dessutom vill vi följa gällande lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö och vi förpliktigar oss att skydda miljön och förebygga föroreningar från vårt företag.

Vi vill även använda miljöledningssystemet som utgångspunkt och plattform för löpande förbättringar i arbetet med företagets miljöförhållanden.

VILL DU VETA MER?