Stäng
Fokus på säkerhet, hälsa och trivsel.

ARBETSMILJÖPOLICY

N.C. Nielsen är ett företag som på alla relevanta områden målinriktat arbetar för miljön och vår egen arbetsmiljö. Våra medarbetare är en viktig resurs och vi vill att de ska trivas så bra som möjligt. Vi har en arbetsmiljöorganisation vars syfte är att ta hand om medarbetarnas säkerhet, hälsa och trivsel. Organisationen förebygger arbetsolyckor, arbetsskador och arbetssjukdomar.

MÅLSÄTTNING

  • Att alla anställda ska kunna utföra sitt arbete på ett säkerhets- och hälsomässigt försvarligt sätt.
  • Att förebygga att arbetsmiljön skapar förslitningar, arbetsolyckor och frånvaro.
  • Att säkra hälsosamma arbetsplatser med fokus på närvaro, trivsel och utveckling.
  • Att företagets åtgärder rörande arbetsmiljön överstiger de lagstadgade kraven samt utvecklas kontinuerligt.
  • Att det tas hänsyn till arbetsmiljön vid förändringar i arbetsorganisationen.
  • Att arbetsmiljöpolicyn ska underbyggas av delpolicyer på relevanta områden.

Vil du vide mere?