Vår nästa auktion startar tisdag den 25 juni och slutar torsdag den 27 juni 2024 - Gå till auktion

Stäng
Sekretessmeddelande från N.C. Nielsen A/S

I detta sekretessmeddelande förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande gäller alla personuppgifter om dig som vi behandlar när du köper våra produkter, använder våra tjänster, besöker våra webbplatser eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi har delat in detta sekretessmeddelande i olika avsnitt.

 

1. VILKA VI ÄR

Vi är N.C. Nielsen A/S med huvudkontor på adressen Nørregade 66, 7860 Spøttrup, Danmark. N.C. Nielsen A/S är ansvarig för insamling och användning av dina personuppgifter enligt beskrivningen i detta sekretessmeddelande.

Om du har frågor, anmärkningar eller klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på gdpr@nc-nielsen.dk

2. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

A. Allmänt

Vi kan samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter:

Namn, befattning och kön
Dina kontaktuppgifter samt ditt företagsnamn och driftställe, däribland adress, telefonnummer, organisationsnummer och e-postadress.
Information om dina förfrågningar och köp
Vår kommunikation med dig (när du ringer eller skriver till oss kan vi registrera kommunikationen i våra system)
Information från dina besök på våra webbplaster samlar, appar och andra digitala medier (IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, referenswebbplats och surfbeteende)
Information från nyhetsbrev (automatiska meddelanden när du öppnar ett nyhetsbrev eller klickar på en länk i ett nyhetsbrev)

B. Arbetssökande

Utöver de uppgifter som nämns i punkt 2.a., 2.c. och 2.d. samlar vi in de uppgifter som du lämnar i samband med ansökan.

C. Cookies och liknande verktyg

När du använder våra webbplatser samlar vi in information med hjälp av cookies.

Vi på N.C. Nielsen A/S förstår vikten att hålla dina känsliga personuppgifter säkra. Därför ser vi till att uppfylla de rättsliga kraven som finns inom detta område.

”Cookies” är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller liknande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, föra statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex. virus.

På våra webbplatser lagrar och använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Genom att godkänna vår cookiepolicy samtycker du till N.C. Nielsen A/S lagrar dina inmatade uppgifter för senare besök. Om du inte vill godkänna vår användning av cookies kan du naturligtvis navigera runt på webbplatsen utan att godkänna dem.

Du kan när som helst radera lagrade cookies genom att:
Windows: tryck Ctrl+shift+Del och välj att ta bort cookies från webbplatsen.
Mac: klicka på Integritet, välj ”Ta bort alla webbplatsdata...”

D. Särskilda tjänster, appar eller händelser

I samband med specifika tjänster, appar eller händelser kan vi samla in andra typer av uppgifter och använda dessa uppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i detta sekretessmeddelande. I så fall kommer vi att informera dig när du t.ex. registrerar dig för en tjänst eller en händelse, eller när du laddar ner en app.

3. SÅ HÄR ANVÄNDS UPPGIFTERNA

A. För att kommunicera med dig

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig.

B. För statistiska undersökningar

Allmänt
Vi använder automatiska verktyg för att utföra statistiska undersökningar av allmänna trender beträffande användningen av våra tjänster, webbplatser och sociala medier, samt våra kunders och användares beteende och preferenser.
Uppgifter
För att genomföra våra undersökningar kan vi kombinera och analysera de olika typer av uppgifter som beskrivs ovan. Vi använder endast aggregerade uppgifter och använder inte namn, e-postadresser eller annan direkt identifierande information. Vi kan också kombinera dessa aggregerade uppgifter med information som vi får från våra auktoriserade återförsäljare eller från offentliga källor. Vi kommer inte att använda känsliga uppgifter för sådana statistiska undersökningar utan samtycke.
Fördelar
Statistiska undersökningar hjälper oss att förbättra tjänster och erbjudanden till dig som kund. Det hjälper oss att leverera bättre kundsupport och att förbättra våra webbplatsers utformning och innehåll.

C. För direkt marknadsföring

Allmänt
Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, broschyrer, reklamkampanjer eller annat marknadsföringsmaterial till dig.
Kategorier av uppgifter
För att få förståelse för vad som är relevant för dig kan vi använda automatiska verktyg för att analysera dina personuppgifter. För detta ändamål kan vi använda och kombinera den information som beskrivs ovan. Vi kan också kombinera dessa aggregerade uppgifter med information som vi får från våra koncernbolag eller från offentliga källor. Vi kommer inte att använda känsliga uppgifter för denna statistiska undersökning utan ditt samtycke.
Fördelar
Vi använder resultaten från våra analyser för att anpassa vår marknadsföringskommunikation till dina specifika intressen och preferenser. Om vår analys till exempel visar att du kan vara intresserad av vissa typer av maskiner eller av en specifik tjänst kan vi anpassa vårt nyhetsbrev och våra webbplatser med erbjudanden och innehåll som vi tror är relevanta för dig.
Kanaler
Vi kan använda olika kanaler för vår marknadsföringskommunikation, t.ex. e-post och sociala medier.
Anpassa sökning efter målgrupp
 Vi kan delta i Facebooks kundanpassningsprogram som ger oss möjlighet att visa dig personligt anpassade annonser när du besöker Facebook. Vi kan dela din e-postadress eller annan form av identifiering med Facebook för att Facebook ska kunna avgöra om du har ett Facebook-konto. Vi kan använda liknande program från andra sociala medier. Du kan välja att inte delta i vårt kundanpassningsprogram för Facebook (eller liknande program) genom att skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress du väljer att inte delta med tillgdpr@nc-nielsen.dk. Mer information om att anpassa sökning efter målgrupp finns på webbplatsen för din tjänsteleverantör av sociala medier.
Invändning eller återkallelse
Du kan när som helst invända mot eller återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningarna i den relevanta marknadsföringskommunikationen eller genom att kontakta oss på gdpr@nc-nielsen.dk.

4. UTLÄMNANDE ELLER DELNING AV UPPGIFTER MED TREDJE PART

Vi kan lämna ut eller dela dina personuppgifter med tredje part för följande ändamål:

A. För de supporttjänster vi anlitar

Vi använder tredje parter för att tillhandahålla tjänster, t.ex. IT-leverantörer, leverantörer av sociala medier, marknadsföringsbyråer och leverantörer av tjänster för bedrägeribekämpning. Varje tredje part måste säkerställa skyddet av dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga bestämmelser och får endast behandla dem i enlighet med våra instruktioner.

B. För tredje parts webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer dessa länkar lämnar du våra webbplatser eller mobilappar. Detta sekretessmeddelande gäller inte för webbplatser som tillhör tredje part. N.C. Nielsen A/S tar inte ansvar för tredje parts användning av dina personuppgifter. Du använder dessa webbplatser på egen risk. Mer information om hur sådana tredje parter behandlar dina personuppgifter finns i deras sekretessmeddelande.

5. SÄKERHET OCH BEHÅLLANDE

A. Åtgärder

N.C. Nielsen A/S vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och felaktig användning.

B. Period

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som krävs för det syfte som beskrivs i detta sekretessmeddelande, eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter och lösa eventuella tvister. Radering sker dock fem år efter det att din kundrelation med N.C. Nielsen har upphört.

C. Arbetssökande 

För arbetssökande sparas uppgifterna i sex månader efter ansökningsdatumet. Sedan raderas de automatiskt från våra register.

6. DINA RÄTTIGHETER

A. Uppdatera uppgifter

Du kan begära att få dina personuppgifter uppdaterade, rättade eller raderade. Dessutom kan du utöva alla andra rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning, däribland att till exempel invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Skicka helt enkelt ditt skriftliga svar tillsammans med en kopia av din legitimation till gdpr@nc-nielsen.dk

B. Marknadsföringskommunikation

Du kan när som helst säga nej till att ta emot marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningarna i den relevanta marknadsföringskommunikationen eller genom att kontakta oss på gdpr@nc-nielsen.dk.

C. Specifika transaktioner

Observera att även om din profil har raderats kan vi behålla din information om specifika transaktioner för bokföringsändamål eller för att kunna behandla din specifika transaktion.

D. Kontakt

Du kan också kontakta personuppgiftsansvarig Carsten Bach Pedersen på e-postadressen  gdpr@nc-nielsen.dk om du har några frågor, anmärkningar eller klagomål i anslutning till detta sekretessmeddelande.

7. UPPDATERING AV DENNA POLICY

Denna personuppgiftspolicy gäller från den 25 maj 2018 och ersätter vårt tidigare sekretessmeddelande. Vi kommer att hålla detta sekretessmeddelande uppdaterat och informera dig om eventuella ändringar genom att publicera det ändrade sekretessmeddelandet på vår webbplats, där det omedelbart kommer att träda i kraft.

Vil du vide mere?

  • N.C. Nielsen Call-center
    N.C. Nielsen Call-center Huvudnummer
    Tlf. 031-536430