Vår nästa auktion startar tisdag den 25 juni och slutar torsdag den 27 juni 2024 - Gå till auktion

Stäng
Ska ditt företag äga, hyra eller leasa nya fordon? Du kan välja bland alla alternativ hos N.C. Nielsen. Vi erbjuder bl.a. olika attraktiva former av finansiering via leasing vilket ger tydlighet i det slutgiltiga ekonomiska resultatet och bidrar till att säkra mer ekonomiskt handlingsutrymme i företaget. Kontakta oss för mer information om möjligheter med och konsekvenser av finansiell leasing, operationell leasing resp. att hyra. Tillsammans hittar vi den optimala finansieringsmodellen för ditt nästa köp.

FINANSIELL LEASING

Ett alternativ är finansiell leasing av nya maskiner med eller utan handpenning. En av de största fördelarna med leasing är att företaget löpande kan skriva av alla utgifter och inte begränsas av de skattemässiga reglerna för avskrivning.
Löptiden för ett avtal om finansiell leasing fastställs i nära dialog med ditt företag och omfattar bl.a. en värdering av maskinens driftssäkerhet utifrån det förväntade antalet driftstimmar.  En avtalsperiod ligger vanligen på 5–8 år.
Finansiell leasing innebär att du förpliktigar dig att köpa maskinerna när avtalsperioden har löpt ut eller att du istället anger en annan köpare. Köppriset motsvarar maskinernas så kallade ”scrap-värde” vilket fastställs redan i samband med att avtalet ingås.

OPERATIONELL LEASING

De flesta företag väljer operationell leasing som den mest attraktiva finansieringsformen när de ska anskaffa nya maskiner. Operationell leasing betyder att vi behåller ägarskapet och att företaget endast övertar rätten att använda maskinerna.

Operationell leasing skiljer sig från finansiell leasing på två avgörande punkter:

  1. Företaget behöver inte belasta likviditeten och sin balans i samband med anskaffandet (ingen handpenning).
  2. Företaget har varken rätt eller skyldighet att köpa maskinerna när avtalet har löpt ut.

 

HYRA

Med ett komplett hyresavtal hos N.C. Nielsen får företaget fullständig överblick över de månatliga driftsutgifterna för truckar och andra maskiner.

Att hyra motsvarar principiellt operationell leasing kombinerat med ett service- och underhållsavtal som gäller under hela avtalets löptid. Utgifterna för leasing och service/underhåll omräknas till ett fast månadsbelopp som omfattar allt, undantaget slitdelar som däck och gafflar.

Truckkostnaderna kan därigenom läggas in i budgeten som en fast post utan överraskningar och risk för höga extraräkningar.

Kontakta försäljningsavdelningen här.

ÄR DU OSÄKER PÅ HUR DITT NÄSTA KÖP SKA FINANSIERAS?

Vi sitter redo att komma fram till rätt finansiering av dina nya maskiner. Våra distriktschefer Per och Henrik berättar gärna om de möjligheter vi erbjuder.