Stäng
N.C. Nielsen vill genom en aktiv kvalitetspolicy säkra att leveransen av våra kvalitetsprodukter och servicetjänster alltid uppfyller, och alla helst överstiger, kundernas förväntningar.

Vi ställer konstant höga krav på oss själva och kvaliteten på våra produkter och tjänster. Kundens uppfattning av vår höga kvalitet ska alltså gälla alla aspekter av samarbetet med N.C. Nielsen.

 

MÅLSÄTTNING

  • Kontinuerlig förbättring och utveckling av vår kvalitetsnivå.
  • Detaljerad planering och optimering av interna och externa processer vilket säkrar hög kvalitet.
  • Utbildning och träning av våra medarbetare.
  • Säkra en företagskultur där medarbetarna är engagerade, noggranna och lägger vikt vid att leverera god kvalitet.

VILL DU VETA MER?

  • N.C. Nielsen Call-center
    N.C. Nielsen Call-center Huvudnummer
    Tlf. 031-536430