Stäng

Effektiv flotthantering med N.C. Nielsen

Digitala verktyg gör det möjligt att effektivisera flotthanteringen oavsett företagstyp, flottstorlek och fordon. N.C. Nielsen erbjuder individuellt anpassad flotthantering som säkerställer överblick, använder tillgängliga resurser effektivt och skapar mervärde i företaget.

Med flotthantering från N.C. Nielsen administrerar du truckflottan effektivt. Du kan få värdefull information om allt från körda timmar och energiförbrukning till eventuella krockar, så att du löpande kan se om truckflottan bidrar till att uppfylla affärsmålen.

God flotthantering hjälper till att höja produktiviteten och lösa interna transportuppgifter på effektivast möjliga sätt. Det bidrar till att sänka kostnader, sätter fokus på förebyggande säkerhet och har dessutom en miljöaspekt eftersom, exempelvis, maskiners och batteriers användningstid förlängs.

Låt N.C. Nielsen hantera navigationen

Fråga N.C. Nielsen om råd när du vill utnyttja hela höglagrets potential. Vi levererar moduluppbyggda Linde VNA smalgångstruckar med skräddarsydd navigation som är anpassad utifrån lagrets hyllgångar, varupositioner och körmönster. Med NCN navigation kör smalgångstruckarna automatiskt från position till position på den säkraste och mest energioptimerade vägen genom höglagret. Det säkrar felfri in- och utlagring, gör arbetsmiljön säker och höjer produktiviteten minst 25 %.
Läs mer om NCN navigation här.

Konecranes Truconnect – datastyrd effektivitet

Konecranes Truconnect omfattar en rad fjärrserviceprodukter och -program som underlättar ditt underhållsarbete och förbättrar både säkerhet och effektivitet. Systemet kopplar bildligt talat ihop data, maskiner och människor så att maskinernas prestanda och aktivitet optimeras. Målet är att göra den interna transporten effektivare, säkrare, mer miljövänlig och naturligtvis även behaglig för operatören som sitter många timmar bakom ratten.
Läs mer om Konecranes Truconnect här.

VILL DU VETA MER?

Våra flottahanteringsexperter är redo att hjälpa dig att svara på dina frågor. Kontakta Allan, Henrik eller Henrik för en säker översikt med en anpassad flottahandtering.