Stäng
  • BESKRIVNING

    Inga batterier har evigt liv. Men hos N.C. Nielsen går det nu att förlänga blybatteriernas livslängd, optimera deras aktuella kapacitet och dokumentera deras effektivitet. Vi har köpt en avancerad regenereringsmaskin som mäter batterierna under en 52 timmar lång process och fastställer om delar av eller hela batteriet ska bytas ut. Därigenom går det att byta ut defekta eller slitna celler så att batteriet blir fullt funktionsdugligt igen. Det förlänger vanligen industribatterieras livslängd med minst ett år. Det finns alltså pengar att spara för företag med en större eldriven truckflotta. N.C. Nielsen tillhandahåller ett lånebatteri under regenereringen och genom att förlägna batteriernas livslängd påverkar vi utvecklingen i en mer hållbar riktning.

Beställ försäljningsmaterial

Fyll i formuläret nedan så skickar vi dig försäljningsmaterial på önskade maskiner.