Vår nästa auktion startar tisdag den 25 juni och slutar torsdag den 27 juni 2024 - Gå till auktion

Stäng
Förra våren utvecklade N.C. Nielsen en specialversion av en SMV Konecranes-reachstacker med en lyftkapacitet på 100 ton. Maskinens succé har nu lett till ett unikt samarbete med Konecranes Lifttruck rörande tillverkning av fabriksnya 100 ton-reachstackers i Balling i Danmark.

Våren 2013 presenterade N.C. Nielsen, Danmarks ledande leverantör av heavy duty-maskiner, en specialdesignad SMV Konecranes-reachstacker med fördubblad lyftkapacitet på 100 ton. Det var en helt ny maskintyp på marknaden. Utvecklingsprocessen började med en förfrågan från en hamnterminal i danska Aarhus där man behövde en manövrerbar maskin för att hantera de allt tyngre delarna till vindkraftverk till havs. Processen slutade med att N.C. Nielsen levererade en specialutvecklad 100 tons-prototyp baserad på en kraftigt ombyggd SMV Koncecranes-reachstacker till hamnen i Aarhus.

 

Fabriksny med förlängt axelavstånd

Intresset för den nya och mycket starka reachstackern är stort både inom och utom landets gränser. Efterfrågan har nu lett till ett unikt samarbete mellan N.C. Nielsen och Konecranes Lifttruck. Den svenska maskintillverkaren levererar framöver fabriksnya SMV Konecranes-reachstackers med det nödvändiga axelavståndet på 9 meter, medan N.C. Nielsen står för resten av specialversionens konstruktion.
 

Från mission impossible till succé

– Det som på förhand såg ut att vara ”mission impossible” har utvecklats till en succé, vilket det nya samarbetet med Konecranes Lifttruck är ett tydligt tecken på. När vår tekniske chef Per Nielsen förra våren kom med idén att bygga om en 45 tons reachstacker till en maskin med en lyftkapacitet på 100 ton trodde nästan ingen på projektet. Men omfattande teknisk kunskap om reachstackers här i huset och noggranna beräkningar gjorde att tvivlarna bytte åsikt. Vår specialbyggda SMV Konecranes-reachstacker klarade alla tester vid det avslutande typgodkännande och lyfte bl.a. de krävande 125 tonnen utan problem, säger Poul B. Nielsen, VD hos N.C. Nielsen.
 

Minska den totala belastningen

Kapaciteten kunde fördubblas genom att en klassisk 45 tons SMV Konecranes-reachstacker modifierades på centrala områden. Originallyftcylindrarna har t.ex. vridits 180° för att minska belastningsgraden, oket har tagits bort och den tvillingmonterade drivaxeln kompletteras med ett nyutvecklat ”landningsställ” med 2 x 4 hjul för att fördela vikttrycket.  Samtidigt har axelavståndet utökats från 6,4 till 9 meter. När prototypen utvecklades delades chassit på en begagnad SMV Konecrane reachstacker och förlängdes i N.C. Nielsens verkstad.  Avtalet med Konecranes Lifttruck innebär att chassit till 100-tonsversionerna byggs så långt redan på fabrik.

VILL DU VETA MER?

Kontakta Poul Nielsen, N.C. Nielsen om du vill veta mer om det nya samarbetet med Konecranes Lifttruck.