Stäng
Alla Just nu testar nederländska Terberg sin nya vätedrivna terminaltraktor YT203-H2 på en hamnterminal i Rotterdam. Hos N.C. Nielsen, som säljer Terbergs terminaltraktorer i alla skandinaviska länder, följer man med spänning testförloppet som ska ge värdefulla data inför utvecklingen av den slutgiltiga versionen av den här motortypen.

Testet kunde inledas efter två års utvecklingsarbete där Terberg och teknikföretaget zepp.solutions har utarbetat hur en vätedriven motor kan användas på en befintlig YT-terminaltraktor. Den nya vätedrivna motorn understryker Terbergs innovativa syn på teknik och teknologi där kunderna kan välja mellan el- och dieseldrivna maskiner – och snart säkert också vätedrivna.

 

De vätedrivna motorerna från Terberg har utvecklats med hållbarhet som utgångspunkt. Ett stigande antal kunder efterfrågar hållbar teknik utan utsläpp och med så låg bullernivå som möjligt. Testerna av Terberg-maskinen kommer med största sannolikhet bekräfta att den vätedrivna motorn både är miljövänlig och CO2-neutral utan att prestandan har försämrats.

Terberg YT203-H2 är ett slags körande kraftverk som under tryck omvandlar kemisk energi från väte till elektrisk ström vilken i sin tur driver motorn. Terminaltraktorn har fyra 150 liter stora tankar (350 bar) med totalt 600 liter väte (motsvarar 14,4 kg väte), vilket ger tillräckligt mycket energi för att driva motorn under en lång arbetsdag.
 

Terminaltraktorn som används i den hårda testmiljön är en ombyggd eldriven Terberg YT203-terminaltraktor. Den utmärker sig genom sin driftssäkerhet och att den har få rörliga maskindelar, vilket gör att underhållskostnaderna är låga jämfört med en motsvarande dieselmaskin. En ytterligare fördel med en vätedriven motor är dessutom att det går lika snabbt att tanka väte som diesel eller bensin.

– Vi ser fram emot testresultaten från Terberg. De vätedrivna motorerna ska naturligtvis testas under många olika förutsättningar innan de kan släppas på marknaden. Men jag är redan nu övertygad om att det kommer att komma en Terberg-terminaltraktor med vätedriven motor inom överskådlig framtid. Vi följer utvecklingen noga och ser fram emot att presentera den färdigutvecklade versionen för våra kunder, säger Jørgen Peter Lund, försäljningschef på N.C. Nielsen.

VILL DU VETA MER?