Stäng
Case Stockholms Hamnar är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms kommun och driver hamnar i Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm. Stockholms Hamnar förvaltar dessutom Stockholms innerstadskajer, bland dem Stadsgårdshamnen, Skeppsbron, Värtahamnen och Frihamnen.

Föga förvånande är det att Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Här kommer lite fakta i siffror som avser ett normalår innan pandemin och Ukrainakriget:

 • 30 000 passagerare passerar hamnarna varje dag
 • 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare varje år
 • 4 miljoner personer reser med skärgårdstrafiken varje år
 • 300 kryssningsfartyg varje år
 • 9 miljoner ton gods passerar hamnarna varje år
 • 9 000 fartygsanlöp om året eller 25 fartygsanlöp per dag

Stockholms Hamnars sydligaste hamn är Nynäshamns hamn, som bland annat trafikeras av Destination Gotland till Visby och av Polferries till Gdansk. Hamnen tar även mot större internationella kryssningsfartyg som inte har möjlighet, eller behöver, ta sig in genom Stockholms skärgård.

Alldeles strax norr om Nynäshamn ligger Stockholm Norvik, en nybyggd container & roro-hamn som endast varit i drift i lite drygt två och ett halvt år. Roro-terminalen i Stockholm Norvik och även Nynäshamns hamn styrs av Stockholms Hamnar. Fd hamnkapten Roger Backlund är driftchef och Per Axelsson ansvarar för stuveriverksamheten.

Lite fakta om Roro-terminalen:

 • 12 hektar
 • 525 meter kaj
 • 200 000 enheter, kapacitet per år
 • 142 parkeringsplatser för trailrar
 • ITS - Intelligent Transport System
 • 4 000 kvm omlastningslager
 • 7 000 kvm uppställningsyta för import-/exportenheter

-Vårt geografiska läge gör att vi kan erbjuda en effektiv import & export av gods till och från hela Sverige. Vi har exempelvis en av landets fem gränskontroller för livsmedel här. Livsmedelsverket utför kontrollerna på livsmedelsprodukter som importeras utanför EU, säger Roger.

Containerterminalen i Stockholm Norvik styrs av Hutchison Ports, världens största terminaloperatör. Allt annat gods på trailers hanteras av Stockholm Hamnars egen personal. – Uppgiften är att lossa och lasta båtar samt omlasta olika typer av gods. Ett arbete som kräver ett samkört team, väl fungerande utrustning och respekt för tiden. -När ett fartyg kommer in har vi endast en viss tid på oss att både lasta och lossa, innan fartyget lämnar kajen igen efter tidtabell, menar Roger.

-Vi har ett väldigt nära samarbete med N.C. Nielsen och Per Löthner, som är vår partner för Terbergs terminaltraktorer. I skrivande stund har vi åtta RT223, varav fyra är helt nylevererade.

Alla terminaltruckar kräver service, ibland även reparationer. Och tricket är att inte ha ett fordon stillastående ur produktion längre än nödvändigt. N.C. Nielsens servicepersonal finns alltid nära till hands. För planerade och regelbundna servicejobb men rycker såklart även ut vid mer akuta avbrott. Ett partnerskap vi i stort är oerhört nöjda med, avslutar Roger.

Stockholms Hamnars nordligaste hamn heter Kapellskärs hamn och ligger i norra skärgården utanför Norrtälje. Från Kapellskär har det bedrivits sjöfart på Åland och Finland sedan medeltiden, då avståndet dit är som kortast härifrån och hamnen ligger nära öppet hav. Kapellskär hanterar idag 40 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland, Estland och Åland och har cirka en miljon passagerare per år.

2016 avslutades ett moderniseringsarbete där man bland annat byggde en helt ny pir på 245 meter samtidigt som de två befintliga pirerna rustades upp. Hamnen gick från tre till fem moderna fartygslägen. I och med detta nästintill fördubblades ytan och lösningar för logistik och säkerhet uppdaterades. Efter om- och tillbyggnaden är hamnen i Kapellskär väl rustad för att möta behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar.

I hamnen hanteras mängder av gods. Bland annat husmoduler och byggbodar från Estland. I dagsläget handlar det om ca 1300 trailers per månad med blandat gods. Det blir en och annan av- och påkörning med terminaltraktor på båt, säger Wille Gillemar, service-och maskinansvarig på Kapellskärs hamn. Nu har vi totalt nio RT223 i drift, varav fyra är helt nya. Vi försöker byta ut terminaltraktorerna när de gått ca 10´000 timmar. Nu blev det dags för några stycken att pensionera sig, säger Wille.

Serviceintervallet på maskinerna är ca var 500:e timme, och tas om hand av N.C. Nielsens serviceteam som kommer ut till hamnen när det är dags. Vi brukar kunna samla ihop ett par tre maskiner åt gången. Inställelsetiden kan vara allt från samma dag till några dagar helt beroende på uppdragets karaktär. N.C. Nielsen tar ju även hand om reparationerna på våra maskiner, säger Wille.

Terminaltraktorerna går ett morgonpass och ett kvällspass, och står ofta stilla mitt på dagen, vilket är en naturlig följd av båtarnas ankomster och avgångar, säger Lars-Ove Nordin (Lolle), som är tillförordnad stuverichef. Personalen i produktion har också en ledig stund mitt på dagen för att återkomma igen senare på eftermiddagen, fortsätter Lolle. Samma team kör morgon+kväll måndag till söndag och är därefter lediga en vecka. Då växlar vi till ett annat team. Totalt inklusive timanställda är vi 24 flexibla personer, avslutar Lolle

Kapellskärs hamn har ett mycket långt och fruktbart samarbete med N.C. Nielsen. -Det måste vara minst 20 år sedan vi träffade på dem på en transportmässa i Göteborg första gången, och på den vägen är det, försäkrar Wille. Vi har varit på fabriksbesök både i Balling och i Holland på Terbergs fabrik, vilket var imponerande.

Främst har vi kontakt med Per Löthner som varit med oss de senaste fem åren, men givetvis även med Bjarne som tar hand om all service på våra maskiner. Vi har en mycket fin relation med N.C. Nielsen och de är verkligen lyhörda för våra behov, avslutar Wille.
 

Vil du vide mere?