Stäng
Pressmeddelande N.C. Nielsen upplever en starkt ökande efterfrågan på maskinlösningar för de allra tyngsta lyften. Under de tre senaste åren har N.C. Nielsen utvecklat, producerat och sålt fler än 65 Heavy handling-reachstackers med en lyftkapacitet från 85 till 180 ton. Allt tyder på att efterfrågan på de kraftfulla lyftmaskinerna kommer att fortsätta med oförminskad styrka.

– Vi förväntar oss att efterfrågan kommer att stiga i takt med att godset blir tyngre och tyngre. Samtidigt har det skett ett ökat fokus på grön energi och grön teknik med bl.a. större och större vindkraftverk. Det har skapat ett ökande behov av intern transport av tungt gods, säger försäljningschefen Jørgen Peter Lund på N.C. Nielsen.

 

Heavy handling-maskinerna är efterfrågade runt om i världen. N.C. Nielsen har levererat maskinlösningar till kunder i Kina, Vietnam, USA och flera europeiska länder. Maskinerna har utvecklats specifikt för att kunna hantera tungt gods inom företagen, t.ex. transport av vindkraftstorn, naceller, betongkonstruktioner, flera ton tunga maskindelar eller liknande.
 

Ökade kundkrav

Kundernas krav har ökat de senaste åren. Det handlar om ekonomiska aspekter som driftsäkerhet, kort återbetalningstid och låga underhållskostnader. Grön teknik, hållbarhet och energieffektiv körning står också i fokus hos kunderna, precis som att säkerheten ska vara aktiv och servicen tillgänglig dygnet runt. Och sist men inte minst ska maskinföraren vara garanterad bra sikt, låga bullernivåer, extrautrustning och ergonomiska detaljer som kan underlätta arbetet i en hektisk vardag.

 

– Flexibilitet har blivit ett nyckelord bland våra kunder. Heavy handling-maskinerna ska kunna utföra fler och allt mer mångsidiga uppgifter. Därför levererar vi allt fler maskiner med extrautrustning som t.ex. krokar, container-ok, teleskopgafflar och kranarmar som gör det möjligt att hantera många olika lyftuppgifter, säger försäljningschefen Jørgen Peter Lund på N.C. Nielsen.
 

All kompetens finns samlad internt

För att uppfylla den globala efterfrågan har N.C. Nielsen satsat hårt inom Heavy handling-området. Som full line-leverantör har N.C. Nielsen upprättat en specialistavdelning med omfattande kompetens inom rådgivning, projektledning och maskinkonstruktion. En ny produktionsbyggnad i Balling, Danmark rymmer alla tekniska faciliteter för att bygga maskinerna.

– Ett spännande arbete pågår i samband med utvecklingen av varje enskild maskin, eftersom alla Heavy handling-lösningar skapas i nära samarbete med kunden. Genom att bjuda in kunden i processen och till vår avancerade produktionsavdelning, får de verklig insikt i att allt är möjligt i det innovativa utvecklingsarbetet, säger försäljningschefen Jørgen Peter Lund på N.C. Nielsen.

Vill du veta mer?