Vår nästa auktion startar tisdag den 23 april och slutar torsdag den 25 april 2024 - Gå till auktion

Stäng
N.C. Nielsen kan nu leverera Terberg-terminaltraktorer med de senaste och miljövänligaste motorerna på marknaden. Den nya generationen dieselmotorer uppfyller EU:s strikta utsläppskrav som trädde i kraft i början av 2019. Det mångåriga arbetet med att sänka utsläppet av skadliga partiklar från dieselmotorer fortsätter därmed med full styrka.

Alla motorer som sitter i terminaltraktorer (och andra självgående enheter) måste uppfylla specifika EU-utsläppskrav. De nya kraven heter ”Stage V” och gäller så kallade ”Non-Road”-fordon, vilket är kategorin som exempelvis traktorer och andra lantbruksfordon tillhör, medan lastbilar som kör på offentliga vägar måste uppfylla andra fastställda EU-krav.

De nya EU-utsläppskraven innebär en ytterligare sänkning av dieselpartikelutsläpp. Nu är fokus inte bara på själva partikelmassan, utan också på antalet partiklar, så att även de ultrafina partiklarna i avgaserna ska tas bort och inte bara de större partiklarna. Det ställer stora teknologiska krav på moderna dieselmotorer.

– De nya Terberg-dieselmotorerna är ett resultat av många års utvecklingsarbete där motorerna har förbättrats steg för steg. Samtidigt blir miljöteknologin allt mer komplex, t.ex. eftersom vätskan AdBlue kräver ett särskilt insprutningssystem och SCR-katalysatorer också för med sig nya komponenter i motorernas uppbyggnad, berättar Claus Lilleholt, produktchef på N.C. Nielsen A/S.

Att sänka mängden skadliga partiklarna från dieselmotorer är bra för både människor och miljö. Hos N.C. Nielsen ser man hur olika intressen från motortillverkare, lagstiftning, företag och användarnas önskan om grönare och miljövänliga teknologi samverkar positivt.

– Vi hälsar utvecklingen välkommen. Vi vill gärna röra oss i en mer hållbar riktning. Därför är det positivt att EU fastställer de skärpta utsläppskraven. De breder ut sig som ringar på vattnet och i t.ex. USA arbetar man med nästan identiska standarder. Vi ska göra vad vi kan för att skapa miljövänligare och energieffektivare lösningar, avslutar Claus Lilleholt.

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta Bjørn Fuglsang  om du vill ha mer information rörande innehållet i det här pressmeddelandet.