Vår nästa auktion startar tisdag den 25 juni och slutar torsdag den 27 juni 2024 - Gå till auktion

Stäng
Case N.C. Nielsen har just levererat ny hamnutrustning till Aarhus Logistics Center (ALC) i Danmark som därmed kan ge sina kunder ännu bättre service när det handlar om riktigt stort gods. Specialutrustningen går under benämningen Overheight Frame (OHF) och är ett halvautomatiskt aggregat med långa ben. När det är monterat på en Konecranes reachstacker låses det fast i ett flatrack, vilket gör det möjligt att hantera det fastsurrade godset.

Hos Aarhus Logistics Center upplever de en stigande godsmängd i storlekar som inte passar standardcontainers. Den slags gods kräver särskild hantering när det ska lastas och lossas från färjorna i Danmarks största containerhamn. Det hela kräver ett noga samspel mellan reachstacker, Overheight Frame, flatrack och de enorma hamnkranarna som lyfter godset på eller av skeppet.

Aarhus Logistics Center hanterar flera rederikunder som exempelvis ska låta frakta specialgods till Island eller de andra nordiska länderna. Som hamnoperatör måste ALC kunna utföra mycket olika uppgifter. Därför har de byggt en omfattande verksamhet med av- och pålastning, bulkhantering, projektgods, RO/RO med lösa trailers och 50 000 kvadratmeter lager och förvaring där bl.a. containrar fylls.

– Våra uppgifter är väldigt mångsidiga. Det ställer stora krav på rätt specialutrustning. Tillsammans med N.C. Nielsen har vi hittat en snabb, smidig och säker lösning så att vi kan hantera ovanligt stort gods. Det har blivit mycket lättare och säkrare att hantera den typen av gods eftersom föraren av reachstackern sitter kvar i hytten under hela driften, berättar Bent Svit, manager på Aarhus Logistics Center.

 

Hanterar stort och brett

Nye OHF har en lyftkapacitet på 50 ton och en frigångshöjd på 2,7 meter. När den är sammankopplad med reachstackerns twistlocks lyfts OHF:en upp på höjden och benen placeras i twistlocks på tillhörande flatrack. Benen placeras mekaniskt och när låsen i flatrackens twistlocks vrids får föraren via en manuell signal veta att OHF:en är korrekt sammankopplad och kan sedan köra iväg med godset.

Tidigare var detta moment mycket besvärligt. Då behövde Aarhus Logistics Center montera en spreader på reachstackern som skulle lyfta lasten med kedjor och ombord på skeppet skulle lasten säkras manuellt av hamnarbetarna. Det behövs inte längre eftersom både reachstacker, Overheight Frame, flatrack och hamnkran kan utföra det hela i en sammanhängande process.

– N.C. Nielsen har hjälpt oss optimera vår interna transport av extremt stort gods, både vad gäller hantering, ekonomi och säkerhet. Vi har fått hela paketet med professionell rådgivning, god dokumentation, leverans i tid och, inte minst, ett väldefinierat serviceavtal. Det bådar gott inför framtiden och vi kommer garanterat att beställa mer specialutrustning, säger Bent Svit, manager på Aarhus Logistics Center.
 

Fokus på heavy duty

Hos N.C. Nielsen har man en intern heavy duty-avdelning som bl.a. fokuserar på speciallösningar i den tunga änden av skalan. N.C. Nielsen är sedan många år återförsäljare av Terberg-terminaltraktorer och Konecranes-maskiner samt specialbyggda heavy duty-produkter till bl.a. hamnoperatörer, vindkraftverkstillverkare, distributionscentraler och logistikföretag.

– Vi ser en tendens till ytterligare specialisering på heavy duty-området. Vi utvidgar gradvist vårt samarbete med underleverantörer och bygger för närvarande ut verkstäderna i Balling så att vi kan leverera individuellt anpassade transportlösningar som skapar mervärde för företagen. Vi är jätteglada för den nya lösningen hos Aarhus Logistics Center som vi har ett nära samarbete med på flera fronter, säger Claus Lilleholt, landschef Sverige på N.C. Nielsen. 

Vill du veta mer?

Kontakta Claus Lilleholt, landschef Sverige på N.C. Nielsen, om du vill ha mer information rörande innehållet i det här pressmeddelandet.