Stäng
Alla Från distributionscentret i Kungsbacka levereras Santa Marias kryddor och smaksättare till hela Europa. 2018 togs beslutet att köpa en Terberg YT222 terminaltraktor för att effektivisera verksamheten och få bättre kontroll över flödet och trycket på portarna. Som en del av hållbarhetsarbetet tog Paulig, ägarbolaget, något år senare beslutet att övergå till en elektrisk terminaltraktor och i juni 2023 levererades en Terberg YT203-EV.

I Kungsbacka ligger Pauligs distributionscenter som förser hela Europa med Santa Marias kryddor, Tex Mex, asiatiska och indiska koncept, BBQ-produkter och Street Food. Med sin lageryta på 38 000 kvm och 52 anställda (110 inkluderat extra personal) körs 50 truckar och varje månad sker cirka 585 inleveranser och 770 utleveranser. På centrallagret i Kungsbacka finns fyra portar där trailers lossas för att lasta av varor in till lagret samt nio portar för att lasta varor som skickas vidare till distributörer.

År 2018 såg Peter Eriksson, Facility Coordinator på Paulig, möjligheten att ta nästa kliv i utvecklingen av distributionscentret och skaffa en terminaltraktor. Det som låg till grund för att köpa en terminaltraktor var enligt Peter Eriksson en fråga om definitionen av distributionscentret. ”Vill vi använda det som ett lager eller som en terminal? Eftersom vi har lite gårdshantering landade vi i beslutet att satsa på terminal. Det var egentligen det som låg till grunden för terminaltraktorn från början,” säger Peter.

Terbergs YT-terminaltraktorer används vid lager, omlastningscentraler och distributionscentraler och används för att rangera och flytta trailers till och från portar för att lasta och lossa. Fördelen med att använda en terminaltraktor är bland annat en bättre ergonomi och arbetsmiljö för föraren, men främst att det går tre gånger snabbare att flytta och lossa trailers med terminaltraktorn i jämförelse med lastbil.

En av de stora fördelarna som Peter Eriksson framhäver med en egen terminaltraktor är möjligheten att styra över flödet och trycket på portarna. Detta möjliggör för dem att själva bestämma när de vill tömma en trailer. ”Vi har bara fyra portar och när en lastbil anländer blir chauffören sittande tills vi har tömt trailern. Om vi har mycket att göra när lastbilen anländer är det risk för kö när fler lastbilar anländer med sina trailers. Nu när vi har en egen terminaltraktorn kan vi själva hantera flödet av trailers och därmed jobba effektivare och minska trycket på portarna,” förklarar Peter Eriksson.

Från diesel till elektrisk YT-terminaltraktor

År 2020 lanserade Paulig en ambitiös hållbarhetsstrategi med målet att bland annat minska utsläpp av växthusgaser med 80 % från den egna verksamheten. Bland annat uppdaterades alla truckar som körs inne på Kungsbacka lagret med slutna batterier. Det blev även aktuellt att byta ut den dieseldrivna terminaltraktorn och Paulig köpte således en Terberg YT203-EV, elektrisk terminaltraktor. Steget att investera i en elektrisk terminaltraktor var således driven ur ett hållbarhetsperspektiv. Fördelen med den elektriska terminaltraktorn framhävs även av föraren då han upplever maskinen väldigt lättkörd. ”Lättare än dieseln. Bara starta och gasa,” säger föraren Dennis Petersson.     

 

Utrymme för utveckling

”Vi kan köra ännu mer” säger Peter Eriksson. I dagsläget snittar de åtta trailers per dag som hanteras med terminaltraktorn. Peter Eriksson menar att det finns utvecklingspotential i hur mycket och ofta maskinen används, både att köra bort containrar till råvarulagret samt arbeta mer som en terminal och flytta och lossa fler trailers vid portarna själva.

“Vi kikar på flera möjligheter som jag hoppas att vi snart kan köra i gång med. Nu har vi rätt förutsättningar till att möta en ökad kapacitet på gårdshanteringen, och expertis samt kunskap från N.C. Nielsen som bygger en stark grund för vårt framtida samarbete,” avslutar Peter.

Vill du veta mer?