Stäng
Case Tidigare i år har Gothenburg RoRo Terminal mottagit ytterligare två nya Konecranes Reachstackers SMV 4638 TC5, vilka ersätter två äldre maskiner från 2013. Dessutom har de även fått en elektrisk gaffeltruck, Konecranes SMV E-VER 16-1200C.

Gothenburg RoRo Terminal är Skandinaviens största RoRo & Rail terminal och en viktig del av den svenska import- och exportkedjan. Terminalen hanterar upp emot 6 miljoner ton gods eller 320.000 enheter årligen. Allt från rullande gods, trailer, bilar, container, stål, papper, virke, specialgods samt järnvägsvagnar. Fartyg från destinationer som Gent, Immingham, Zeebrugge och Brevik anlöper hamnen regelbundet. Gothenburg RoRo Terminal är sedan december 2022 även driftsoperatör för Kombiterminal. 

” I och med detta finns många nya möjligheter som kan realiseras – inte minst när Kombiterminalens koppling till den intraeuropeiska rorosjöfarten blir tydligare” säger Nina Jedevin Jonsson, Change Manager på Gothenburg RoRo terminal.

” Vi kan koppla terminalens omfattande järnvägstrafik från Norrland till den kommande gröna sjöfartskorridoren via Gent, för vidare järnvägstransport till Turkiet. Nu kan vi transportera hållbart till och från kontinenten och England, via järnväg, terminal och sjö.Hållbarhet är viktigt för oss och målet är att minska vårt koldioxidutsläpp med hela 70% före 2030. Så nu tar vi ytterligare steg för att bli klimatneutrala och specialister på hållbarhet. Satsningen görs i alla led och på alla nivåer” avslutar Nina Jedevin Jonsson.

 

” Satsningen innebär bland annat fördjupade samarbeten med fordonstillverkare för utveckling av optimala fordon och pilotprojekt tillsammans med våra partners, där N.C. Nielsen är ett bra exempel, säger Göran Dittmer, Bridge Manager Workshop på Gothenburg RoRo terminal. -N.C. Nielsen har samarbetat med oss under många år och alltid legat i framkant när det gäller teknisk utveckling och anpassning av maskiner till kundens behov ”

” Våra nya Konecranes reachstackers är utrustade med Flow Drive vilket gör att de förbrukar ca 30% mindre bränsle. Förutom att det är bra för miljön ökar det aktionstiden mellan tankningarna, och ger därmed en högre produktivitetsnivå. -Och koldioxidavtrycket från vår nya Konecranes eltruck under 21 dagars drift, motsvarar vad en vanlig dieseltruck släpper ut under en normal dag i produktion. Utveckling pågår hela tiden vilket är nödvändigt om vi skall uppnå våra mål till 2030. -Vi sitter även med i en projektgrupp där vi tillsammans tittar på möjligheterna att använda vätgas som drivmedel. Och det hade vi sannolikt inte gjort utan en partner som N.C. Nielsen ” avslutar Göran Dittmer.

Vill du veta mer?