Stäng
Case Bättre arbetsmiljö, högre effektivitet och snabbare service stod i fokus för Bring Warehousing vid inköpet av tre nya Terberg terminaltraktorer och två Konecranes reachstackers från N. C. Nielsen AS tidigare i år. ”Förarna fick själva påverka utformningen av interiören. Vi anser att det skapar bättre arbetsförhållanden”, säger Knut Erik Andersen, produktionsledare, Bring.

Två nya Konecranes Flow drive reachstackers kör i snitt nio timmar per arbetsdag vid Brings hamnterminal i Oslo. Det märks både på arbetsmiljön och på ekonomin att Bring valde hydrostatiska maskiner framför mekaniska.

– Med de nya maskinerna använder vi cirka 11–12 liter diesel i timmen, jämfört med 20–25 liter tidigare. De elektriska pumparna har även en positiv påverkan på arbetsmiljön. Maskinerna jobbar med ett lägre varvtal, bara 1 500 varv per minut. Det ger en betydligt lägre ljudnivå både inne i hytten och runt maskinerna, förklarar Knut Erik Andersen. Produktionsledaren är väldigt nöjd med valet av maskinerna, men berättar att de krävde lite extra av förarna i början.

– Jag har killar som har varit anställda här i över 20 år. Precis som alla andra förare utvecklar de en körstil som rättar sig efter den maskin som de hanterar. De nya maskinerna krävde omställning, men efter några månaders användning är responsen enbart positiv; de trivs med maskinerna och jobbar mer effektivt.

 

Utformar hytterna själva

Bring har under året även köpt in tre nya terminaltraktorer, Terberg RT 223. Valet av maskinerna beror på att de är snabba och smidiga ombord på de roro-fartyg som Bring hanterar. Funktionaliteten på inredningen i hytterna på både Konecranes och Terberg är av största vikt för effektiviteten.

– Operatörerna har själva varit med och utformat hytterna. Innan maskinerna färdigställs har vi möjlighet att skicka ut våra förare till fabriken, där de själva får vara med och välja bland annat säten och placeringen av reglagen. När maskinerna är klara slutbesiktigas och testkörs de. Att anpassa maskinerna efter förarna resulterar i färre belastningsskador och bättre arbetsmiljö, säger Andersen.

N. C. Nielsen bjuder in kunden att besöka fabriken och besiktiga och gå igenom maskinerna när de är klara. Detta föregås av en tät dialog och process före leveranserna.

– Vi är väldigt nöjda med att ha valts som leverantör till Bring, men fortsätter så klart att hålla en tät dialog med kunden även efter att maskinerna har lämnat fabriken. Service, underhåll och uppföljning är en viktig framgångsfaktor för att truckarna och traktorerna ska utnyttjas fullt ut, säger Geirmund Rundhaug, säljkoordinator på N. C. Nielsen Norge.
 

Valde Terberg igen

Brings terminaltraktorer och truckar belastas hårt och körs i tvåskift varje dag. De hanterar någonstans mellan 100 och 150 körningar varje dag.

– Våra maskiner jobbar konstant, och efter ungefär 8 000 timmars drift börjar slitaget märkas. För att vi ska kunna utnyttja maskinerna till max får vi löpande uppföljning av N. C. Nielsen i fråga om serviceintervaller. De är snabba med att informera oss när det finns behov av att byta delar eller utföra andra reparationer.

Vi har hållit oss till samma maskinmärke i 15 år (Konecranes) och gick precis tillbaka till Terberg som vi har haft förut. De nya maskiner som vi köpt in under 2022 har än så länge presterat väldigt bra, både i fråga om arbetsmiljö och effektivitet, avslutar Knut Erik Andersen. Produktionsledaren har jobbat vid Oslo Hamn sedan 1993 och på Bring Warehouse i 13 år.

VILL DU VETA MER?

  • N.C. Nielsen Call-center
    N.C. Nielsen Call-center Huvudnummer
    Tlf. 031-536430