Stäng

Imponerande dragkraft

Heavy duty-maskinen Terberg RT 403 har en imponerande dragkraft på 340 kW. Dessutom har bl.a. bränsleförbrukning och förarkomfort förbättrats.

Terberg RT403 är en heavy dutymaskin som genom sin rå styrka underlättar vid heavy dutytransporter både i industriverksamheter, i hamnar och på terminaler. Teknologiskt nytänkande och konstant ökande krav på godsmängder och -storlekar från företagens sida ligger bakom den optimerade designen av Terberg RT403. Trots maskinens höga prestanda är motorn extremt tystgående och miljövänlig.

Komfort och produktivitet

Förarkomfort och produktivitet är två sidor av samma mynt. Terberg dragtruck är känd för att leverera marknadens bästa hytter utifrån faktorer som ergonomi, utrymme, säkerhet, buller nivå och sikt. Den rymliga hytten har stora fönsterytor som ger fri sikt åt alla sidor och lju disolerande material gör arbetsmiljön i det närmsta bullerfri.

" De nya Terberg-dieselmotorerna är ett resultat av många års utvecklingsarbete där motorerna har förbättrats steg för steg. Samtidigt blir miljöteknologin allt mer komplex, t.ex. eftersom vätskan AdBlue kräver ett särskilt insprutningssystem och SCR-katalysatorer också för med sig nya komponenter i motorernas uppbyggnad "
Claus Lilleholt / N.C. Nielsen AB
Se alla Terberg modellarne

hanterar alla uppgifter

Sortimentet med Terberg-terminaltraktorer og dragtruck omfattar:

Terberg YT-modeller med särskild förarplattform på hyttens sida, t.ex. för hantering av påhängsvagnar.

Terberg RT-modeller med vändbar förarplats designad för RoRo-uppgifter och mycket tunga transporter som kräver både råstyrka och snabbhet.

Terberg TT-modeller med vändbar förarplats för klassiska terminaluppgifter i t.ex. hamnar.

Terberg BC182 – en flexibel tre-i-ett-maskin som kan hantera växelflak, semitrailers och vanliga släpvagnar.

Sortimentet omfattar även specialmodeller som Terberg Zagro till både landsväg och räls samt Terberg-terminaltraktorer i t.ex. Lowrider-version.

Terberg - TILL TERMINALER OCH TUNGT GODS

Driftssäker, kraftfull och alltid med chaufförens komfort i centrum. Det är några av fördelarna med terminaltraktorer och dragtruck från nederländska Terberg. Maskinerna är extremt funktionella och har utvecklats med många årtiondens erfarenhet från intensiv daglig användning, t.ex. transport av containers, påhängsvagnar och växelflak. 

Ny teknologi används löpande för att förbättra terminaltraktorerna ytterligare och utöka Terbergs ledande position inom användarvänlighet, ergonomi och säkerhet. ”Keep it simple and safe” är en grundläggande Terberg-princip vad gäller konstruktion, design och teknologi.

Terberg sätter ribban högt

Terberg RT och TT lägger sig i spetsen vad gäller förarkomfort, säkerhet och enkelt underhåll. De starka delarna hos RoRo-terminaltraktorer har blivit ännu starkare.

Terberg lägger i högsta växeln för terminalarbete. Erfarenheter från tusentals driftstimmar och ny teknologi sammanstrålade när Terberg presenterade de första av framtida generationers RT-terminaltraktorer och som ständigt utvecklas. De specialiserade heavy duty-maskinerna med 2- resp. 4-hjulsdrift är förberedda för en lång rad områden som höjer den totala effektiviteten vid RoRo-hantering, terminalarbete och andra typer av trailerhantering.

Ett av fokusområdena har varit att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för föraren. Därför är Terberg-maskinernas VIP-hytter utan tvivel världens bästa inom sin kategori mätt utifrån ergonomi, säkerhet och låg bullernivå.

Lättillgänglig maskin

Hög driftssäkerhet och enkelt underhåll är en annan stark sida hos Terberg-dragtruckerna. Den tippbara hytten lutas 71° vilket ger obehindrad åtkomst till motorn vid service och reparation. Till den här maskinen har Terberg utvecklat en innovativ kylare med tre oberoende kylmoduler placerade ovanpå varandra till laddluftkylare, motor resp. transmission. Kylaren är dessutom lätt att rengöra och underhålla.

Tre-i-ett-maskin

med stor flexibilitet

Terberg BC182 förenar fl exibilitet och extrem tillförlitlighet med en genomtänkt VIP-hytt där fokus ligger på optimal komfort, sikt och säkerhet. Maskinen kan förfl ytta alla typer av släp- och trailer som används på terminaler och distributionscentraler.

Terberg BC182 är en tre-i-ettmaskin som säkerställer den nödvändiga fl exibiliteten på distributions centraler och terminaler där gods ankommer eller hanteras i olika transportformer. BC182 kan levereras med lyftram
för växelfl ak, vändskiva för trailer och vanlig dragkrok för släpvagnar. Maskinen kan därigenom hantera alla vanliga typer av släp- och påhängsvagnar.

Distribution i ögonhöjd

Den specialutvecklade Terberg DT-serien (Distribution Tractor) har låg instegshöjd, brett siktfält från förarhytten
och fl era olika säkerhetsanordningar som gör att Terberg DT-serien sätter nya standarder när trailer ska förfl yttas på fullbelagda godsterminaler, centrallager och

Stor styrka och suveräna detaljer

som höjer produktiviteten

Terberg YT182, YT222 och YT202-EV kombinerar stor motorkraft och extrem tillförlitlighet med en genomtänkt VIP-hytt där fokus ligger på optimal komfort, sikt och säkerhet. Maskinerna säkerställer snabb hantering av trailer från början till slut.

De bakhjulsdrivna Terberg YT-maskinerna har utvecklats för att arbeta på terminaler och i hamnar där
ett stort antal trailer ska flyttas varje dag. Stor kraft, manövrerbarhet och driftssäkerhet kännetecknar YT-modellen. Därför använder ett växande antal produktionsföretag Terberg YT även på områden där det krävs en snabb och stark arbetsmaskin.

Utformad för att underlätta arbetet
Terberg YT sänker tidsåtgången vid till- och frånkoppling av trailer till ett minimum. Traileran kopplas fast i vändskivan och lyfts upp i en rörelse och från den välplacerade plattformen kan chauffören blixtsnabbt ansluta och koppla bort luft- och bromsslangar.

Bättre arbetsmiljö
Miljöhänsyn spelade en viktig roll när Terberg YT utvecklades. Maskinerna är utrustade med en
tystgående dieselmotor och ett patenterat bullerdämpningssystem som garanterar mycket låg bullernivå för att skydda både medarbetare och omgivning.

Elektrisk Terberg
Terberg YT202-EV drivs 100 % elektriskt och är därför mycket tyst och miljövänlig.

Banbrytande batteriteknologi
Dragtruckerna är utrustade med ban-brytande teknologi baserad på litium batterier. Det gör att arbetstiden mellan laddningar höjs rejält och när det är dags för laddning tar det bara ca 2½ timme. Ett fulladdat litiumbatteri kan arbeta 9–10 timmar.

VILL DU VETA MER?