Stäng

N.C. Nielsen er leveringsdygtige i en bred vifte af løsninger til havne, havneterminaler og oplagringspladser. Med en række specialmaskiner og ekstraudstyr kan vi imødekomme langt de fleste interne transportbehov, når det gælder havnedriften.

Vi importerer og forhandler de hollandske Terberg terminaltraktorer. De er ekstremt funktionelle og udviklet gennem årtier til at klare det slidsomme arbejde med transport af containere, løstrailere og skiftelad. De kan konfigureres yderligere med ekstraudstyr til alle specialopgaver på en havn.

Samtidig tilbyder N.C. Nielsen løsninger i den tunge ende med Konecranes truck og reachstackere. De transporterer tonstunge containere og andet tungt gods over lange og korte afstande på havnearealer.

Error executing template "Designs/ncnielsen/eCom/GroupList/grouplist.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_5caa22ab1c534830ba1afb5589c7192b.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\Gotcha\ncn.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\ncnielsen\eCom\GroupList\grouplist.cshtml:line 15
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 <section class="section section-product-list section-white"><div class="content"><h2><span><span>@Translate("Translate_Produkter")</span></span></h2><ul id="productList"> 2 @{ 3 string parentGroupName = ""; 4 } 5 @foreach (var ecomGroup in GetLoop("Groups")) { 6 if (@ecomGroup.GetInteger("Groups.LoopCounter") == 1) { 7 parentGroupName = ecomGroup.GetString("Ecom:Group.Name").ToLower().Replace(" ","_").Replace("/","_").Replace("æ","a").Replace("ø","o").Replace("å","a"); 8 } 9 10 Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupService gs = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupService(); 11 Dynamicweb.Ecommerce.Products.Group g = gs.GetGroup(ecomGroup.GetString("Ecom:Group.ID")); 12 13 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(g.PrimaryParentGroupId)) { 14 Dynamicweb.Ecommerce.Products.Group pg = gs.GetGroup(g.PrimaryParentGroupId); 15 parentGroupName = pg.Name.ToLower().Replace(" ","_").Replace("/","_").Replace("æ","a").Replace("ø","o").Replace("å","a"); 16 } 17 18 string folderName = ecomGroup.GetString("Ecom:Group.Name").ToLower().Replace(" ","_").Replace("/","_").Replace("æ","a").Replace("ø","o").Replace("å","a"); 19 string imagePath = "/files/images/ncnielsen/ecom/groups/" + parentGroupName + "_" + folderName + "/list.jpg"; 20 21 if (ecomGroup.GetBoolean("Ecom:Group.Clickable")) { 22 <li class="product"> 23 @{ 24 string link = "/" + ecomGroup.GetString("Ecom:Group.Link.Clean"); 25 26 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.ShadowGroupLink"))) { 27 link = "/" + ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.ShadowGroupLink"); 28 } 29 } 30 <a href="@link" class="content"><img src='@imagePath' alt='@ecomGroup.GetString("Ecom:Group.Name")' /><h3>@ecomGroup.GetString("Ecom:Group.Name")</h3><span class="link">@Translate("Translate_Laes_mere")</span></a></li> 31 } 32 33 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.QuoteText"))) { 34 @SnippetStart("EcomGroupQuote") 35 <div class="quote"><blockquote>@ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.QuoteText")</blockquote><span class="author">@ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.QuoteAuthor") / <span class="company">@ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.QuoteCompany")</span></span></div><a href="@ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.QuoteLink")" tilte='@ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.QuoteLinkTitle")' class="button button-primary"><span class="text">@ecomGroup.GetString("Ecom:Group:Field.QuoteLInkText")</span></a> 36 @SnippetEnd("EcomGroupQuote") 37 } 38 } 39 </ul> 40 @RenderSnippet("EcomGroupQuote") 41 </div></section>
 • REN RÅSTYRKAREACHSTACKERS FRÅN N.C. NIELSEN

  Även de tyngsta lyften ska vara lätta att hantera. Det är filosofin hos N.C. Nielsen när vi utvecklar våra innovativa och kraftfulla reachstackers till kunder över hela världen.

  Läs mer om vårt sortiment av reachstackers
  REN RÅSTYRKA