Stäng
Effektivitet, säkerhet och precis varuhantering är nyckelord när hela potentialen i ett modernt höglager ska utnyttjas. Därför har N.C. Nielsen utvecklat hjälpsystemet NCN navigation som i samspel arbetar med moduluppbyggda Linde VNA smalgångstruckar. Navigationen kan anslutas till företagets eget Warehouse Management System WMS-system och löpande anpassas till det.

Linde VNA smalgångstruck sätter standarden för avancerad lagerlogistik på höglager över hela världen. De har kraftfulla kör- och lyftmotorer, så de kan lyfta och röra sig samtidigt. Det gör att trucken alltid hittar den snabbaste, säkraste och mest energioptimerade vägen på lagret. Kombinationen av truckteknologi i högsta klass och intelligent navigation höjer ribban och ger märkbara resultat.

"Lastbilen hittar alltid den snabbaste, säkraste och mest energioptimerade körvägen i lagret."
Henrik Gram Nielsen, VNA EKSPERT / N.C. Nielsen A/S
Mera om Effektiv Flotthandtering

Systematiska framsteg

Med NCN navigation arbetar Linde VNA smalgångstruckar systematiskt igenom ordrarna. Den integrerade mellanprogramvaran kopplar direkt ihop lagersystemet med Linde smalgångstruckarna. Operatörens arbete underlättas eftersom navigationen hela tiden visar nästa order på listan, så att trucken automatiskt kör till nästa varuposition tills hela orderlistan har arbetats igenom.

Stor flexibilitet

NCN navigation är mycket flexibelt eftersom det både kan arbeta självständigt och som en del av företagets WMS-system (Windows-baserat). Den hittar lagerplatsen på en specifik hylla med en databas med streckkoder. Koordinaterna skickas till smalgångstrucken där operatören kan aktivera ordern med joysticken så att trucken automatiskt kör till den önskade lagerplatsen.

NCN navigation – affärsmässiga fördelar

  • Höjer produktiviteten minst 25 %
  • Säkrar felfri in- och utlagring av varor
  • Batterier får längre körtid med bättre flow och regenerering
  • Operatören måste inte hitta i lagret
  • Ekonomiskt attraktiv IT-investering
  • Enkel och användarvänlig teknologi som löpande kan anpassas
  • Energioptimerad rutt genom lagret
  • Säker arbetsmiljö under hektiska vardagar

VILL DU VETA MER?

Våra experter på N.C. Nielsen Navigation är redo att hjälpa dig att nå den lösning som passar dina behov.